PRO ZAMĚSTNANCE

Zaměstnancům poskytuji právní poradenství a zastupuji je při řešení sporů se zaměstnavateli, a to při vyjednávání o narovnání i řešení sporu před soudem. Mezi nejčastěji řešené záležitosti patří:

• Obrana proti neplatnému propuštění

• Finanční kompenzace za neplatné propuštění

• Nevyplacené bonusy, prémie a jiná finanční plnění

• Pracovní úrazy a nemoci z povolání

• Obrana před odpovědností za škodu

• Ochrana při insolvenci zaměstnavatele

Povinná informace pro spotřebitele: Spotřebitelé mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů, je Česká advokátní komora. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.cak.cz.