Právní služby

Poskytování právních služeb

–          Sepisování a revize smluv a dalších dokumentů

–          Právní poradenství

–          Zastupování před státními a rozhodčími soudy

–          Zastupování při mimosoudním řešení sporů

–          Advokátní úschova

–          Lektorství odborných právnických seminářů

Specializace

–          Obchodní právo

–          Pracovní právo

–          Převody a nájmy nemovitostí

Povinná informace pro spotřebitele: Spotřebitelé mají možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení těchto spotřebitelských sporů, je Česká advokátní komora. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.cak.cz.