Odměna

Odměna za právní služby je zpravidla sjednávána podle počtu hodin, které advokát danému případu věnuje. Výše hodinové odměny si advokát sjednává s klientem podle složitosti a náročnosti konkrétního zadání. Klient si může při zadávání jednotlivých úkolů vyžádat odhad časové náročnosti jejich zpracování. Pokud poskytování právních služeb tento odhad překročí, advokát dokončí dosavadní dílčí úkol bez nároku na zvýšení odměny a v dalším poskytování právních služeb pokračuje pouze po předchozím souhlasu klienta. Advokát vždy při vyúčtování odměny předloží klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb (odděleně od faktury, aby bylo zachováno advokátní tajemství). Při dlouhodobé spolupráci je sjednávána výhodnější hodinová sazba.

Ve zvláštních případech je možné sjednat odměnu za vyřízení věci  (např. jednorázového sepsání žaloby o zaplacení dluhu nebo výměna jednatele u společnosti s ručením omezeným).