Náš tým

Mgr. Tomáš Liškutín, advokát

Mgr. Ing. Renata Devánová, advokátka v Praze

Mgr. Lucie Petránková, advokátka v Praze

Mgr. Hana Konečná, advokátka v Brně

Mgr. František Bureš, advokát v Plzni

Mgr. Viktória Hellenbart, advokátka na Slovensku

JUDr. Jiří Komárek, soudní exekutor